Home » » IN GIẤY TIÊU ĐỀ

IN GIẤY TIÊU ĐỀSTT
IN OFFSET
Giấy for 100gsm - in 1 mặt nhiều màu - Có màu nền
ĐVT
QUI CÁCH
ĐƠN GIÁ
01
500
Tờ
A4
2.000 đ
02
1.000
Tờ
A4
1.100 đ
03
2.000
Tờ
A4
650 đ
04
3.000
Tờ
A4
550 đ
05
4.000
Tờ
A4
540 đ
06
5.000
Tờ
A4
390 đ
07
10.000
Tờ
A4
350 đ


STT
IN NHANH
Kỹ Thuật Số
Giấy for 100gsm - in 1 mặt nhiều màu - Không màu nền
ĐVT
QUI CÁCH
ĐƠN GIÁ
01
100
Tờ
A4
1.000 đ
02
200
Tờ
A4
900 đ
03
300
Tờ
A4
800 đ
04
400
Tờ
A4
700 đ
05
500
Tờ
A4
700 đ
06
1.000
Tờ
A4
600 đ

created by TCM Ads